بایگانی دسته: بــاء: دفتر غم، تلفن قم: 38824770-025 و 09191966014

در دفتر غم صفحاتی آورده میشود که دارای مطالب حزن آور باشد. و ممکن است مطالب دیگر هم داشته باشد.

حفاظت شده: ) لطفا رمز خود را وارد کنید:) سلام بر شما و آن نقطه ای که می شود همۀ قرآن را در او دید.

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: