أرشيفات التصنيف: بــاء: دفـتـر غـــم، تـلـفـن قـم: 38824770-025و 09191966014

در دفتر غم صفحاتی آورده میشود که دارای مطالب حزن آور باشد باشد. و ممکن است مطالب دیگر هم داشته باشد.

محمي: لطفا رمز خود را وارد کنید:) سلام بر شما و آن نقطه ای که می شود همۀ قرآن را در او دید.

هذا المحتوى محمي بكلمة مرور. لإظهار المحتوى يتعين عليك كتابة كلمة المرور في الأدنى: